Sākums / Progress

BŪVNIECĪBAS VĒSTURE

Vasaras sākumā – tiek uzsākts visu “Prieka Vēsts” īpašumā esošo zemes gabalu apvienošanas process un reģistrēts ar vienu adresi – Bērzaunes iela 6, lai varētu realizēt būvniecības ieceri – centra rekonstrukciju ar vecās skolas ēkas demontāžu. Darbos ietilpst mērniecība un topogrāfija. Rudenī – Būvvaldē tiek iesniegts pieteikums rekonstrukcijai ar jaunbūves izveidi un saņemts Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
Gada sākumā tiek rīkots konkurss par projekta izstrādi – piedāvājums izsūtīts 9 arhitektiem un birojiem.  Noslēgts sadarbības līgums ar arhitektu biroju par projekta izstrādi un turpmāku tā autoruzraudzību. Rudenī – tiek rīkota aptauja/konkurss par vecās skolas ēkas demontāžas pretendentu. Vienlaicīgi veikta vēsturiskās robežas ar Bērzaunes 6A īpašumu korekcija, lai varētu veikt jauno apbūvi. Tiek skaņotas 3 koku ciršanas atļaujas būvlaukuma izveidei. Sākas projektēšanas/plānošanas sapulces ar arhitektu.
Tiek pabeigta projekta izstrāde un izveidota jaunbūves vizualizācija – prezentācijai. Tiek sākta Turaidas ielas rekonstrukcija un 251 m2 atsavināšana/atdalīšana  Rīgas domei. Tiek rosināta “Prieka Vēsts” apvienotā zemes īpašuma robežu izlīdzināšana/iztaisnošana – 2 starpgabalu izveide un iegāde.
Būvvaldē iesniegtais projekts tiek akceptēts un izsniegta būvatļauja ( 2016. gada martā). Aprīlī tiek izvēlēts ģenerāluzņēmējs, būvuzraugs būvniecības procesa nodrošināšanai. Izveidots atsevišķs elektrības pieslēgums jaunbūvei. Sākas būvlaukuma ierīkošanas un  sagatavošanas darbi, aktīva būvniecība ar aprīļa beigām.

Turpmākie darbu bloki, par kuriem noslēgti līgumi 2 gadu laikā ( uz 1,2 milj.) līdz 01.07.2018.:

  • Vecās ēkas demontāža;
  • Būvlaukuma tehniskā apsekošana, monitorings, arī blakus esošo ēku – Bērzaunes 3A un 6A;
  • 69 pāļu ieurbšana;
  • Pamatu betonēšana;
  • Stāvu un kāpņu betonēšana;
  • Jumta konstrukcijas izveide;
  • Pagalma fasādes izveide;
  • Ārējās fasādes konstrukcija;
  • Iekšdarbi – elektrība, ventilācija un gaisa kondicionēšana, iekšējie ūdensvadu sistēma, kanalizācijas, apkure

Uz 2018.g. pavasari sākas abu ēku savienošanas darbi – paplašināti pamati, savienojuma telpu un komunikāciju izbūve. Uz 1.07. 2018.g. tiek turpināti darbi par noslēgtajiem darbiem, un noslēgts līgums par vājstrāvu sistēmas izbūvi. 2018.gada jūlijā pieņemts lēmums sadalīt ēkas nodošanu ekspluatācijā kārtās. 1.kārtas nodošana uz 12.2018.

IZDARĪTIE DARBI UN IEGULDĪTĀ SUMMA UZ 2018. gada 1.jūliju

Projekta izstrāde / Autoruzraudzība 70.000EUR
Būvlaukuma tehniskā sagatave un ēkas demontāža 24.000EUR
Būvniecības organizēšanas darbi* 254.000EUR
Pāļu urbšana 35.000EUR
Pamatu / Karkasa betonēšana 235.000EUR
Ēkas karkasa metāla konstrukcija 29.000EUR
Jumta izbūve 26.000EUR

* Būvniecības organizēšana – administrēšana, būvlaukuma uzturēšana, būvdarbi, mehānismu īre un materiālu iegāde.

UZSĀKTIE DARBI UN IEGULDĪTĀ SUMMA UZ 2018. gada 1. jūliju

Alumīnija profilu fasāde / Durvju sistēmas 38.000EUR
PVC logi 20.000EUR
Ār. ūdens apgāde / Sadzīves un lietus kanalizācija 25.000EUR
Ventilācija / Aukstumapgāde 54.000EUR

Apmaksātās līgumsaistības:

810000
EUR

Noslēgtās un vēl neapmaksātās saistības: 348 000 EUR

Papildus draudzes uzņēmēju sponsorētā summa:

47300
EUR
Uzņēmēju ģimeņu atbalstītās pozīcijas un summas
Puriņu ģimene. Stalažu izbūve.
20.000 EUR
Noreiku ģimene. Evakuācijas kāpnes
5000 EUR
Noreiku ģimene. Stiprinājumi.
3500 EUR
Kokinu ģimene. Elektroinstalācijas.
18.800 EUR

TURPMĀKIE DARBI UN PLĀNOTĀS IZMAKSAS

Lifta iegāde un montāža
23.600 EUR
Vājstrāvas
120.840 EUR
Grīdu betonēšana visā ēkā
14.500 EUR
Sienu apmešanas darbi
37.000 EUR
Ēkas fasādes dekoratīvās plāksnes
49.500 EUR
Pārējie iekšdarbi